TOP 10 Essential Oils That Are Toxic To Dogs

Y 10 Olew Hanfodol UCHAF Sy'n Wenwyn i Gŵn

Ydych chi'n defnyddio tryledwr gartref ar gyfer olewau hanfodol?

Yna mae angen i chi ddarllen y post hwn!

Mae rhai olewau hanfodol yn wenwynig i gŵn, gwnewch yn siŵr eich bod naill ai'n ymchwilio i'r olewau rydych chi'n eu defnyddio neu'n gofyn i'ch milfeddyg wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel i'w defnyddio o amgylch eich ci.

Dyma'r olewau hanfodol mwyaf cyffredin sy'n wenwynig i gŵn:

 • Olew Pinwydd
 • Olew Coed Te
 • Olew Peppermint
 • Olew Pennyroyal
 • Olew Cinnamon
 • Olew Gwyrddwyrdd
 • Ylang Ylang
 • Olew Bedw Melys
 • Olew Ewcalyptws
 • Olewau Sitrws

Sut ydych chi'n gwybod a yw'ch ci yn sâl oherwydd y defnydd o olewau hanfodol?

Os ydych chi'n defnyddio olewau hanfodol ac yn sylwi y gallai'ch ci fod yn sâl, ewch â nhw yn syth allan i gael rhywfaint o awyr iach a chwiliwch am yr arwyddion hyn:

 • Llygaid dyfrllyd a choch
 • Trwyn dyfrllyd gormodol
 • Peswch
 • Tisian
 • Drooling
 • Anawsterau anadlu
 • Unrhyw gochni o amgylch y llygaid, y trwyn neu'r gwefusau
 • Rhwbio eu hwyneb neu eu clustiau yn ormodol
 • Wedi blino neu'n swrth
 • Dolur rhydd
 • Chwydu
 • Iselder
 • cryndodau
 • Problemau cydbwysedd / sigledig wrth gerdded
 • Unrhyw newidiadau mewn ymddygiad

Os byddwch chi'n sylwi ar unrhyw un o'r arwyddion uchod ac yn credu y gallai fod oherwydd olewau hanfodol, ewch â'ch ci yn syth at y milfeddyg ac ewch â'r olew hanfodol rydych chi wedi bod yn ei ddefnyddio mewn bag neu gynhwysydd wedi'i selio i ddangos i'ch milfeddyg.

Gallwch bob amser ffonio'r milfeddyg ymlaen llaw yn dibynnu ar ddifrifoldeb salwch eich ci oherwydd tocsinau.

I fod yn ddiogel, mae bob amser yn dda ymchwilio i siarad â'ch milfeddyg am bob cynhwysyn cyn i chi ddefnyddio unrhyw gynhyrchion persawrus, gwell bod yn ddiogel!

- CanineCraftsUK

Yn ôl i'r blog

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn iddynt gael eu cyhoeddi.