Spring Plants that are TOXIC to Dogs!

Planhigion y Gwanwyn sy'n wenwynig i Gŵn!

Oeddech chi'n gwybod bod y planhigion hyn yn wenwynig i gŵn?

Gyda’r Gwanwyn yma bellach, mae’n bryd paratoi ar gyfer yr holl blanhigion hyfryd yma i ddod allan!

Er y gallant edrych yn bert, gallant niweidio'ch ci annwyl, cymerwch yr amser hwn i ddysgu pa rai sy'n wenwynig.

Dyma restr o blanhigion sy'n niweidiol/gwenwynig i gŵn:

 • Cennin Pedr
 • Tiwlipau
 • Clychau'r gog - a geir yn aml mewn coetir
 • Rhododendrons / Asaleas
 • Amaryllis
 • Blodau menyn
 • Crocysau
 • Cyclamen
 • Ysgaw
 • Bysedd y Cwns
 • Hyacinth
 • Lupin
 • Planhigyn winwnsyn
 • Riwbob
 • Pys melys
 • Coeden geirios wyllt
 • ywen

Symptomau gwenwyno planhigion mewn cŵn:

 • Chwydu
 • Dolur rhydd
 • Drooling
 • Ddim yn bwyta
 • syrthni
 • Yfed mwy
 • Brechau
 • Croen coch
 • Carthion gwaedlyd
 • Wlserau'r geg
 • Deintgig golau
 • Trawiadau neu blycio
 • Cwympo

Os ydych chi'n credu bod eich ci wedi bwyta planhigyn gwenwynig neu'n dangos symptomau ac wedi bod yn agos at un, rydym yn argymell cysylltu â'ch milfeddyg neu fynd at eich milfeddyg ar unwaith.

Sylwch yn y blogbost hwn NID ydym wedi rhestru'r holl blanhigion sy'n wenwynig i gŵn.

Os oes gennych unrhyw bryderon am y planhigion ar eich teithiau cerdded neu yn eich gardd, gwnewch eich ymchwil eich hun neu cysylltwch â'ch milfeddyg.

- CanineCraftsUK

Yn ôl i'r blog

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn iddynt gael eu cyhoeddi.