How Do You Use a Snuffle Mat?

Sut Ydych Chi'n Defnyddio Mat Snwffl?

P'un a ydych chi eisoes wedi prynu mat snuffle neu os ydych chi'n bwriadu prynu un ar gyfer eich anifail anwes annwyl, bydd yr awgrymiadau a'r triciau hyn yn gwneud y broses o gael eich ci i arfer â mat snuffle yn llawer haws.

Sut i ddefnyddio Mat Snuffle:

1. Cael hoff ddanteithion neu fwyd eich ci.

2. Rhowch ef yn y stribedi cnu mat snuffle (gallwch benderfynu pa mor hawdd neu galed yr ydych am i'r gweithgaredd snwffian hwn fod i'ch ci, naill ai drwy roi ei ddanteithion neu fwyd ar ei ben, neu eu gweithio mewn gwirionedd rhwng y stribedi cnu)

3. Gadewch i'ch ci sniffian i ffwrdd!

Ai dyma'r tro cyntaf y bydd eich ci yn defnyddio mat snuffle?

Rydym yn argymell taenu bwyd neu ddanteithion eich ci ar ben y mat snisin i ddechrau, fel y gall eich ci ddod i arfer ag ef yn gyntaf.

Yna gallwch chi ei gwneud hi'n anoddach po fwyaf y byddwch chi'n ei ddefnyddio.

Mae hyn yn helpu'ch ci i beidio â theimlo'n rhwystredig wrth snwffian a chwilota.

Mae'n antur newydd i'ch ci felly ewch yn hawdd i ddechrau bob amser.

Manteision defnyddio mat snuffle:

  • Yn darparu ysgogiad meddyliol
  • Mae'n annog greddf naturiol eich ci o chwilota a ffroeni
  • Mae'n helpu i ymlacio ci pryderus
  • Ffynhonnell wych o ymarfer corff ar gyfer cŵn oedrannus nad ydynt efallai'n gallu mynd am dro mor aml
  • Yn arafu amser bwydo, perffaith ar gyfer cŵn sy'n lladd eu bwyd

Hefyd, mae mat snisin neu bêl snisin yn berffaith ar gyfer cŵn fel gweithgaredd cyfoethogi yn unig! Hyd yn oed os nad yw'ch ci yn llyncu ei fwyd neu os nad yw'n bryderus, bydd wrth ei fodd yn gwneud y posau hyn!

Mae ffroeni a chwilota am fwyd yn rhyddhau cemegyn o'r enw dopamin yn ymennydd eich ci sy'n hapusrwydd. Yn aml fe welwch chi pan fydd eich ci'n defnyddio mat neu bêl snwffl y bydd ei gynffon yn siglo!

Cŵn bach snwffian hapus, mwynhewch eich pos cyfoethogi newydd!

Eisiau pori ein hystod o Snuffle Mats?

Cliciwch ar y ddolen isod:

https://www.caninecraftsuk.com/collections/snuffle-mats

- CanineCraftsUK

Yn ôl i'r blog

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn iddynt gael eu cyhoeddi.