Dog Owners Beware: These Christmas Foods Can Harm Your Pet

Byddwch yn ofalus: Gall y bwydydd Nadolig hyn niweidio'ch anifail anwes

Mae'r Nadolig ar y gorwel ac rydych chi'n pendroni pa fwyd allwch chi ei roi i'ch ci ar Ddydd Nadolig!

Dyma'r bwydydd Nadolig mwyaf cyffredin sy'n wenwynig i'ch ci:

 • Siocled
 • Nionod
 • Garlleg
 • Cennin
 • Shallots
 • Cennin syfi
 • Pwdin Nadolig
 • Mins Peis
 • Alcohol
 • Cnau Macadamia
 • Melysion
 • Grefi

Mae pob un o'r uchod naill ai'n wenwynig i gŵn neu'n gwneud eich ci yn sâl iawn.

Dros amser y Nadolig, cyn i chi roi bwyd dros ben i'ch ci neu unrhyw fath o fwyd dynol, ymchwiliwch i'r bwyd yn gyntaf.

Mae hyn bob amser yn syniad da i'w wneud, dim ond i fod ar yr ochr ddiogel.

Mae bob amser yn braf rhoi trît ychwanegol i'ch ci dros y Nadolig! Bydd rhai bwyd dros ben dros y Nadolig yn iawn i'ch ci, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod y gall eich ci eu bwyta'n ddiogel.

Nadolig Llawen,

Tîm CanineCraftsUK

Yn ôl i'r blog

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn iddynt gael eu cyhoeddi.